ฟิตติ้ง

สะดืออ่างล้างหน้า

ชุดท่อน้ำทิ้ง

ข้อต่อทางน้ำ

ตะแกรงกันกลิ่น

สายน้ำดี