ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ไม้อัด / ยิบซั่ม / โพลี

แผ่นบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์

ไม้อัดฟิล์มดำ / ไม้อัด / ไม้บอร์ดประสาน/ไม้โครง