อุปกรณ์ทำความสะอาด

ไม้กวาด ที่โกย

ไม้ถูพื้น/อะไหล่/ถังซูเกอร์

ฟองน้ำ/ฝอยขัด/แผ่นใยขัด

แปรงขัด/อุปกรณ์ขัดโถสุขภัณฑ์

ถุงขยะ

ถังขยะ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด/ผ้าเช็ดเอนกประสงค์/ลูกกลิ้ง