ท่อน้ำประปา/อุปกรณข้อต่อ

ท่อน้ำ/ข้อต่อ PVC สีฟ้า

อุปกรณ์เซื่อมต่อท่อ

กาวทาท่อ

WeHome เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านเพื่อรับบริการของเรา เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด และขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจกับเรา
และเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง อย่างสมเหตุสมผลเพื่อมอบประสบการณ์ และการให้บริการอย่างดีที่สุดให้แก่ท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม   
       เราอาจมีการเก็บรวบรวม หรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง หรือโดยอ้อมจากท่าน  โดยลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ของท่านกับเรา
รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเรา