กลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ เริ่มก่อตั่งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยใช้ชื่อว่า บริษัทสงขลาวนาวัฒน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าจำพวก เครื่องมือช่าง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การประมง และอุปกรณ์การเกษตร ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพราะเรายึดมั่นเสมอว่าลูกค้าคือบุคคลสำคัญยิ่ง โดยการนำเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าที่ดีและราคาที่เหมาะสม มีสินค้าครบครัน ตลอดจนให้ลูกค้าได้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย   ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทวนาวัฒน์ได้มีการขยายธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของตลาด โดยขยายประเภทธุรกิจและเพิ่มพื้นที่บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างครบถ้วน
         
          ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทวนาวัฒน์ได้มีการรีแบรนด์หน้าร้านสาขาวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ เป็นวีโฮมเป็นสาขาแรก จากร้านค้าแบบดั้งเดิมสู่ร้านค้าปลีกในรูปแบบโมเดิร์นเทรด มีสินค้าครบครัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า เครื่องมือช่าง สินค้าวัสดุก่อสร้าง สีเคมีภัณฑ์ เซรามิกและสุขภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้านทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน วีโฮม มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 4 สาขาในจังหวัดสงขลา เพื่อครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่างๆ มีสินค้านับ 100,000 รายการ เพื่อตอบโจทย์ตลาดช่างและเจ้าของบ้าน ที่มีการเติบโตตลอดทุกปี ด้วยการบริการและจัดร้านแบบร้านค้ายุคใหม่ และได้มีการขายในช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค
         
          ปัจจุบัน วีโฮม เป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องมือช่าง วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ พร้อมด้วยการบริการที่ เอาใจใส่และเป็นกันเอง ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ “เพื่อนบ้าน..ที่เข้าใจคุณ”