เครื่องมือช่าง/บันได/รถเข็น

เครื่องมือ/อุปกรณ์วัด

คีม

ปากกาจับงาน

ประแจ

ลูกบ๊อกซ

ไขควง

กรรไกรงานช่าง

เกรียง

ค้อน/แชลง/ขวาน

เลื่อย

สิ่ว/ตะไบ/เครื่องมือขัด

อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือช่าง

บันได

แปรงทาสี

ลูกกลิ้งทาสี