เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :
สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 เท่านั้น โดยแบบชำระเต็มจำนวนผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC ที่ SCG HOME Experience, ร้าน SCG Home Solution และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ SCG Authorized Dealer ที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์ของ SCG Home Experience, SCG Home Living Housing and Solution และ www.scghome.com และแบบแบ่งชำระ 0% pay plan ที่ www.scghome.com(การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ)
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต แบบชำระเต็มจำนวน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น ไม่นับรวมเศษทศนิยม และแบบแบ่งชำระ 0% pay plan จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น ไม่นับรวมเศษทศนิยม
สำหรับระยะเวลารายการแบ่งชำระ 0% pay plan เป็นไปตามที่ทางร้านค้ากำหนด (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) และเงื่อนไขตามที่ร้านค้ากำหนด
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
ธนาคารจะทำการให้เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝาก (ttb no fixed) จากยอดใช้จ่ายผ่านรายการแบ่งชำระ 0% pay plan สำหรับบัตรเครดิต ttb so smart
ยอดใช้จ่ายที่ใช้บริการแบ่งจ่าย 0% pay plan แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ได้อีก

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน :
สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายที่ SCG HOME Experience, ร้าน SCG Home Solution และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ SCG Authorized Dealer ที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์ของ SCG Home Experience, SCG Home Living Housing and Solution และ www.scghome.com และแบบแบ่งชำระ 0% pay plan ที่ www.scghome.com (การชำระเงินผ่านช่องทาง e-wallet ไม่เข้าร่วมรายการ) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป
ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน
สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)
สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)
โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

เงื่อนไขอื่น ๆ :
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428