อ่างล้างหน้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์

อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์