ค่าบริการติดตั้ง

1. ค่าบริการเปลี่ยนปั๊มน้ำ + ถังน้ำ กรณียี่ห้อ/รุ่น/ขนาดเดิม ราคา 500 บาท           ไม่รวมอุปกรณ์
2. ค่าบริการเปลี่ยนปั๊มน้ำ + ถังน้ำ กรณีเปลี่ยนยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด ราคา 800 บาท       ไม่รวมอุปกรณ์
3. ค่าบริการติดตั้งปั๊มน้ำ + ถังน้ำ ราคา 2,000 บาท ไม่รวมอุปกรณ์

  เงื่อนไขการให้บริการ

1. รับติดตั้งบ้านพักอาศัย Apartment (ต้องเดินระบบท่อน้ำเรียบร้อยแล้ว)
2. ติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ  แบบวางบนพื้นเรียบได้ระดับ (ไม่ใช่การติดตั้งบนพื้นดินโดยตรง หรือวางใต้ดิน)
3. ไม่รับงานติดตั้งปั๊มน้ำ   ที่ต่อตรงโดยไม่ผ่านถังเก็บน้ำ
4. ไม่รวมการรื้อถอนอุปกรณ์งานระบบเก่า
5. ไม่รับติดตั้งถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำระบบจ่ายน้ำลง (DOWN FEED SYSTEM)
6. การติดตั้งไม่รวมการเดินท่อน้ำระบบประปาทั้งหมด จะเป็นการจัดการทางเดินน้ำระหว่างถังน้ำและปั้มน้ำเท่านั้น
7. ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้งนี้ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
8. ค่าอุปกรณ์คิดตามที่ใช้จริงไม่รวมค่าบริการติดตั้ง

9. กรณีไปถึงหน้างานแล้วแต่ไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากหน้างานไม่พร้อม และลูกค้าไม่ได้แจ้งเลื่อนก่อนล่วงหน้า ทางบริษัทขอคิดค่าเดินทาง 300 บาท/ครั้ง
10. การเดินสายไฟและท่อต่างๆ จะเป็นการเดินลอย อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้ง บริษัทให้ในส่วนที่ใช้ตามจริงเท่านั้น
11. กรณีอุปกรณ์ส่วนเกินที่ลูกค้าซื้อมาเอง คิดค่าแรง 20% ของราคาอุปกรณ์นั้นๆ
12. กรณีอุปกรณ์นอกมาตรฐานที่แถมมากับสินค้า และใช้ในการติดตั้งไม่คิดค่าแรง
13. ทางบริษัทฯ จะบริการเดินทางไปบ้านลูกค้าให้ ฟรีในระยะทาง 30 กิโลเมตรแรกเท่านั้น ระยะทางที่เกินมา ลูกค้าต้องชำระเงินให้กับช่างที่เข้าให้บริการกิโลเมตรละ 15บาท (ระยะดังกล่าวไม่รวมถึงการเดินทางข้ามเกาะ ลงเรือ หรือการเดินทางที่ไม่ใช่เส้นทางการเดินรถตามปกติ)

ขั้นตอนการติดตั้งมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับหน้างานและความต้องการของลูกค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันงานติดตั้ง 1 เดือน โดยรับประกันเฉพาะงานติดตั้งตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของสินค้า, อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ที่เกิดจากโครงสร้างอาคาร ที่ติดตั้งเกิดการทรุดตัวหรือเสียหาย
3. ไม่รับประกันการทรุดตัวของพื้นหรือขาถังเก็บน้ำทุกกรณี
4. ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ติดตั้งแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน
5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่
    – เกิดจากการที่ลูกค้าว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการติดตั้ง หรือแก้ไขงานติดตั้งของบริษัท
    – ลูกค้าว่าจ้างหรือให้ช่างติดตั้งของบริษัทฯ ทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุในใบแจ้งงาน โดยไม่ผ่านบริษัท

ขั้นตอนในการให้บริการ

1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 082-7348611
2. กรณีตกลงติดตั้ง ทีมช่างเข้าสำรวจหน้างาน(กรณีติดตั้งใหม่เพื่อคำนวณ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้)
3. ทีมช่างเข้าติดตั้งตามที่นัดหมาย
4. ช่างเปิดบิลค่าอุปกรณ์ เท่าที่ใช้จริง และค่าบริการ ให้ลูกค้าจ่ายเงินหน้างาน

ดาวน์โหลดเอกสาร - บริการติดตั่งปั๊มน้ำ,ถังน้ำ