อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ

ที่ใส่กระดาษทิชชู่

กระจกเงา

ราวทรงตัว

ที่วางสบู่/วางแก้ว/วางแปรงสีฟัน

ราวแขวนผ้า ขอแขวนผ้า