สวิทซ์และปลั๊กไฟ

หน้ากาก/สวิทซ์/ปลั๊ก/กล่องลอย-ฝัง

ชุดสวิทซ์ปล๊กสำเร็จรูป