สีทาอาคาร

สีทาฝ้า

สีรองพื้นปูนเก่า

สีรองพื้นปูนใหม่