อุปกรณ์เสริมเครื่องมือช่างไฟฟ้า

ดอกสว่าน

อุปกรณ์เจียร์

อุปกรณ์ตัด

อุปกรณ์ขัด-กระดาษทราย

กระดาษทรายแผ่น

อุปกรณ์ปัดเงา

แบตเตอรี่/แท่นชาร์ท