ฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ความปลอดภัย

เครื่องเขียน/ไปรษณีย์/พัสดุภัณฑ์

น็อต/ตะปู/สกรู

อุปกรณ์แขวนและยึดท่อ

เชือก/โซ่/ลวด/สลิง

ล้อ